Namnet NoordWest (NordVäst) syftar på både den geografiska spridningen av repertoaren och den geografiska spridningen av var musikanterna bor: Els bor i Leeuwarden i Friesland (norra Nederländerna) medan Thomas bor i Leiden i västra Nederländerna. Båda spelar folkmusik i spridda konstellationer. Som Duo NoordWest har de under ett antal år byggt upp en repertoar på lyssnar- och dansmusik som i huvudsak består av skandinavisk musik, med tyngdpunkten på svensk sådan.

I några hundratal arrangemang av traditionella melodier kombineras autentiska instrument som fiol, härhedalspipa och sälgflöjt (no. seljefløjta), dalasäckpipa och durspel med concertina, kromatiskt dragspel, blockflöjter och till och med barockbasun. Målet är att dels återspegla traditionella spelsätt, dels hitta nya instrument- och stilkombinationer för att låta folkmusikens levande natur komma till sin fulla rätt. Noordwest spelar förstås utan noter och helst utan förstärkning, för att öka kontakten med dansare och/eller åhörare.

Båda besöker regelbundet Sverige för att utöka sin repertoar med låtar, danser och bakgrundsinformation samt träffa spelmän och instrumentbyggare. I Nederländerna spelar de på skandinaviska bröllop, på danshus, på midsommar- och midvinterfester, marknader o.d.
De är också spelmän till dansgruppen Lillan i Amsterdam, som dansar svenska danser på såväl egna dansträffar som uppvisningar.

Duo NoordWest ger även kurser i polskedans och gammaldans, bl.a. för nybörjare. Kontakta oss om du vill lära dig dansa hambo och polska! Efter kursen organiserar vi oftast en svenskt danshus, ibland kombinerat met "balfolk", så att deltagarna kan dela sina kunskaper med vana polskedansare.

Kontakt: info # duo-noordwest.nl  
  (akta!!: please replace # by @ )  
     
Els Doekes Nieuwe Hollanderdijk 3-b
 
  8932 ES Leeuwarden, Nederländerna  
  tel. +31 (0)58 2139614  
     
Thomas Steenweg Hertswegenstraat 49  
  3080 Tervuren, BELGIË  
  tel. +32 (0)276 20022