Duo NoordWest spelar lyssnar- & dansmusik från nordvästra Europa på flera olika instrument.

Svensk dansmusik:
NoordWest kan stå för musiken på danskvällar med gammaldans och polskor från olika områden; vid förfrågan även långdanser och sånglekar, med instruktion om så önskas.

till dans hos dansgruppen Lillan

Nedan ges en översikt på dansmusik som vi spelar:

Polskor från
Bingsjö,
Boda,
Bohuslän,
Hälsingland (olika karaktärer, t.ex. Järvsö, Slängpolska från Enånger),
Jämtland/Härjedalen (snabba polskor, senpolskor, Gammalvänster Oviken, Gammalpolska Föllinge, Kall, Mattmar),
Medelpad,
Ore,
Orsa,
Rättvik,
Södra Dalarna,
Värmland (kort etta, lång etta eller jämnt fördelad takt),
Västra Dalarna,
Älvdalen.
(För Røros: se listan på norska danser * )

Halling

Hambo
Såväl snabba som långsamma svallande melodier för nighambo och hambopolskevarianter, hambovals; hambomelodier med stramare karaktär för hambo-bakmes-(polkett-)varianter (Lillhärdal, Loos).

Långdanser

Mazurka
Medelsnabba och mycket snabba mazurkor

Oxdansen

Polka, Stjuls, Snoa
Mellansnabba till mycket snabba låtar

Schottis
Långsamma och snabba, hoppiga och lugnt gungande varianter

Snurrebock
från Hede och Medelpad

Sånglekar

Vals
Melodier för stigvals, vanliga valser från diverse orter och valser i turer

* En förteckning över norsk, finsk och dansk dansmusik kommer senare.