Balfolk
(met levende muziek, uiteraard!)
Hindeloopen 22 september 2012

Terug naar de Agenda

Hindeloopen: een ontmoetingsplaats waar vroeger ongetwijfeld via de zeevaart ook dans- en muziekculturen uit heel Noord- en West-Europa bij elkaar kwamen.
Op 22 september is gemeenschapscentrum "De Foeke" in Hindeloopen een ontmoetingsplaats voor dansers uit de balfolk-, de volksdans- en de folklorewereld.

ATTENTIE !! WORKSHOP EN MAALTIJD ZIJN AFGELAST !!

HET BALFOLK GAAT WÉL DOOR !!

's Middags is er een workshop waarin dansen uit het balfolk-repertoire worden afgewisseld en vergeleken met dansen uit de Friese folklore en Scandinavië. Om een voorbeeld te noemen: naast de langzame variant van de Franse Mazurka zijn er rond de Noordzee allerlei snelle en langzame mazurka's gedanst. En variaties op de scottische/schottis/reinlender/Duitse polka vind je ook overal, en je kunt ze op de dansvloer vrij combineren. De workshop wordt gegeven door Els Doekes met begeleiding van Duo Noordwest. Voor deze workshop dient voor 19 september gereserveerd te worden.

Na de workshop, tussen 18 en 20 uur, wordt er een Nederlandse stamppotmaaltijd geserveerd voor 10 euro. Ook hiervoor dient gereserveerd te worden, en wel bij info@aaldhielpen.nl.

ATTENTIE !! WORKSHOP EN MAALTIJD ZIJN AFGELAST !!

HET BALFOLK GAAT WÉL DOOR !!

's Avonds is er een balfolk met (voornamelijk) Nederlandse muziek, verzorgd door Duo Middelsee en De Zoete Inval. het gehele gangbare balfolk-repertoire komt aan de orde. De laatste jaren wordt er op bals steeds vaker gedanst op Nederlandse muziek, en terecht, want er is genoeg!

Duo Middelsee en De Zoete Inval verdiepen zich al ruim tien jaar in de oude dansmuziek van onze eigen streken en laten graag horen hoe springlevend die muziek van eigen bodem kan zijn!

De leiding van deze dag is in handen van Els Doekes. Het balfolk wordt georganiseerd door de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen uit Hindeloopen t.g.v. haar 100-jarig bestaan.

Datum: Zaterdag 22 september 2012
Plaats: Gemeenschapscentrum "De Foeke"
  Nieuwstad 49, 8713JN Hindeloopen
Tijd: 20:00 - 24:00 uur Balfolk
Muziek: Duo NoordWest, Duo Middelsee en de Zoete Inval
Kosten

Bal: €.5,00

Info:

Els (tel: 058-2139614)
of website Aald Hielpen
of website balfolk.nl

Opgave: Voor het bal hoeft niet gereserveerd te worden;
info@aaldhielpen.nl
Nodig: Schoenen met gladde zolen
Rookvrij: Ja

Koffie, thee en andere dranken bij de bar verkrijgbaar.

 


Terug naar de Agenda